wz
 Navigace:  
    ÚvodStreetMapNávod

Návod jak si během dvou minut vytvořit vlastní StreetMapu

Co k tomu budeme potřebovat?

Dále je vhodné si zjistit jaké maximální velikosti může dosahovat java aplikace va vašem mobilním telefonu - některé limit mají ohraničený snad jen volnou pamětí - jiné ale mají limit - např. jen 256 kB nebo 1 MB.

Pokud jste limitování maximální velikostí JARu nebo malou interní pamětí, tak budete muset ještě vstupní nebo výsledné soubory zmenšovat - a to buď snižováním barevné hloubky nebo zvětšováním jejich komprese.

Mně se např. osvědčilo je ukládat v 8 bitové barevné hloubce (256 barev), jedná-li se o fotky povrchu, a pokud se jedná jen a pouze o plánky nebo schémata či mapy, tak je dobré ještě před rozdělím jim snížit počet barev na 16 (4 bity), protože, pokud se to udělá až poté, s každým obrázkem zvlášť, tak bude barva pozadí podkladové mapy působit jako, když se v létě dívat do širé krajiny na pole a louky - budou se střídat různé odstíny a to nevypadá u mapy příliš dobře.

A jdeme na to ;-)

 1. obrázek s mapou si převedeme do BMP (Windows bitmap), nemáme-li již ho v něm
 2. spustíme program IMAGE PARSER, vybereme obrázek s mapou ve v formátu BMP a stiskneme tlačítko otevřít
 3. dále když se mapa načte stiskneme tlačítko export
 4. vybereme umístění, kam se všechny obrázky uloží (je lepší si vytvořit prázdnou složku, protože se mapa může rozstříhat i na několik set obrázků)
 5. jako název souboru napíšeme jen číslo „1“ a dáme uložit.
 6. program rozdělí mapu na obrázky s rozlišením 128x128 pixelů (obrázek k rozdělení nemusí mít rozlišení s násobky čísla 128 - případné "zbytky" s méně než 128 pixely doplní o "prázdné" bílé pixely)
 7. všechny nově vytvořené BMP obrázky převedeme do formátu PNG
 8. dobré je i při tom nastavit snížení barevné hloubky obrázků na 256 (resp. 16) barev, neudělali-li jsme to již před samotným rozdělením velkého obrázku s mapou
 9. k nim zkopírujeme složky jtrustn a META-INF
 10. ve složce META-INF je soubor MANIFEST.MF a ten upravíme takto:
  • připonu z .MF změníme na .txt
  • v položce MIDLET-Name: Mapa zvolíme jméno midletu – tak se bude v mobilu zobrazovat název aplikace (ostatní položky není potřeba měnit)
  • můžeme, ale například změnit ještě MIDlet-Info-URL, MIDlet-Vendor, nebo MIDlet-Description
  • příponu změníme zpět na .MF (pozor: musí být velkými písmeny)
 11. všechny čtverce mapy ve formátu PNG spolu se složkami jtrustn a META-INF zabalíme do .ZIPu. upozornění: PNG soubory nesmí být umístěny v žádné složce(!) - musí být v kořenu archívu a k nim musí být přibalené ony složky
 12. výslednému souboru změníme příponu z ".zip" na ".jar"
 13. nyní již můžeme mapu nahrát do mobilu
 14. dodrželi-li jsme všechny potřebné kroky a zásady, tak by měla jít nainstalovat i spustit, tak by nám jí nemělo již nic bránit vesele používat :)

Pro experty

Streetmapy podporují i formát obrázků JPG, takže pokud máte např. nějakou ortofotomapu, tak můžete ukládat i do něj ;-)

Dalším užitečným tipem je během archivace nastavit kompresi ZIP archívu až na úroveň 9.